Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Wyniki rekrutacji

ZMIANY NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Informujemy, że w związku z nie przystąpieniem do projektu jednej osoby - kobiety nieaktywnej zawodowo i/lub pozostającej bez zatrudnienia i niezarejestrowanej jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy o numerze ewidencyjnym formularza 37/SB/BR,  do projektu została zakwalifikowana kobieta – pierwsza na liście rezerwowej kobiet nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy o numerze ewidencyjny formularza 52/SB/BR.

 

Informujemy, że w związku z nie przystąpieniem do projektu jednej osoby - mężczyzny nieaktywnego zawodowo i/lub pozostającego bez zatrudnienia i niezarejestrowanego jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy o numerze ewidencyjnym formularza 12/SB/BR, do projektu został zakwalifikowany mężczyzna– pierwszy na liście rezerwowej mężczyzn nieaktywnych zawodowo i/lub pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy o numerze ewidencyjny formularza 13/SB/BR.

 

27 stycznia 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Uprzejmie informujemy o zatwierdzeniu listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowej. Do Projektu zakwalifikowaliśmy 35 osób (21 mężczyzn i 14 kobiet), które uzyskały najwyższe oceny w trakcie dwuetapowego procesu rekrutacji. Zakodowane wyniki oceny w poniżej listach rankingowych.

 

1. Lista rankingowa do pobrania

 

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROJEKTU 

Osoby zakwalifikowane do Projektu, w terminie do 03 stycznia 2014 r. powinny złożyć w Biurze Projektu lub w Biurze Rekrutacji Deklarację Uczestnictwa wraz z załącznikami, o których mowa w zakładce Rekrutacja/dokumenty rekrutacyjne.

 

24.12.2013r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYNIKI OCENY  I ETAPU REKRUTACJI

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej, powołanej przez Prezeskę Zarządu Fundacji Eudajmnonia do oceny formularzy rekrutacyjnych złozonych przez kandydatów/tki na uczestników/czki projektu Sprawny Biznes z Dolnego Śląska, do II etapu rekrutacji zostało zakwalifikowanych 55 osób - 27 kobiet (8 pracujacych i 19 niepracujacych) i 28 mężczyzn (8 pracujących i 20 niepracujacych). Zakodowane wyniki oceny w poniżej liście rankingowej.

Lista rankingowa do pobrania

Wszystkim, którzy wysłali formularze pocztą, na podany w dokumentach adres e-mail/nr telefonu został wysłany numer formularza. Osoby, które złożyły formularze osobiście otrzymały potwierdzenie wpływu wraz z nadanym numerem formularza. 

Z osobami, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji od dnia jutrzejszego będą się kontaktować nasi doradcy w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy będą się odbywać w dniach 09 - 20 grudnia 2013r. w Biurze Rekrutacyjnym we Wrocławiu ul. Ostrowskiego 30 B  lokal 144.

 

04.12.2013r.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA