Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Więcej informacji

 

Szczegółowy harmonogram coachingu biznesowego I aktualizacja 13 marca 2014

 

Szczegółowy harmonogram coachingu biznesowego I

 

03 marca 2014r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje na temat szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń

 

1. Szkolenie nr 1/SB/2014

termin realizacji: 22-24 stycznia i 27-28 stycznia 2014r.

miejsce szkolenia i zakwaterowania: Hotel Alpejski w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój

Harmonogram szkolenia 1/SB/2014

 

2. Szkolenie nr 2/SB/2014

termin realizacji: 3-7 lutego 2014r.

miejsce szkolenia i zakwaterowania:  Hotel Alpejski w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój

Harmonogram szkolenia 2/SB/2014

 

3. Szkolenie nr 3/SB/2014

termin realizacji: 8-9 lutego i 14-16 lutego 2014r.

miejsce szkolenia i zakwaterowania: Hotel Alpejski w Polanicy-Zdroju, ul. Zdrojowa 89, 57-320 Polanica-Zdrój

Harmonogram szkolenia 3/SB/2014

 

Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt do Wykonawcy szkoleń i coachingu:

 

Petra Consulting

ul. Broniewskiego 65b

58-309 Wałbrzych

godziny otwarcia biura: 8.30-15.00

www.petraconsulting.pl

e-mail:biuro@petraconsulting.pl

tel./fax 74/664 79 59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etap I - SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport.

 

Planowany termin realizacji szkoleń to druga dekada stycznia-luty 2014r.

 

Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń zostaną uzgodnione z uczestnikami/czkami projektu po zakończeniu rekrutacji. 

 

Ramowy, planowany zakres szkoleń:

 

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

I Etap

Szkolenie Innowacyjność:

do 10 h lekcyjnych

 

Motywowanie, wzmocnienie potencjału, rozwijanie własnych pomysłów i kreatywności, równość płci w biznesie, nauka poszukiwania przewag konkurencyjnych i budowania pozycji konkurencyjnej w oparciu o plan, nauka metodologii rozwijania pomysłów biznesowych i planowania w biznesie.

Na tym etapie krystalizuje się już istniejący pomysł lub generuje nowy np. na podstawie banku pomysłów

 

II Etap

Szkolenie specjalistyczne

minimum 30 h lekcyjnych

 

- założenie, organizacja firmy i kontakt z instytucjami publicznymi

około 4 h

 

– planowanie i ryzyko w biznesie, negocjacje, sprzedaż i marketing

około 6 h

 

– elementy prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, sanepid

około 6 h

 

– podstawy zarządzania, rachunkowość i finanse, w tym m.in.: prowadzenie księgowości w firmie, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatki i formy opodatkowania, rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów, biznesplan, dotacje w biznesie

około 8 h

 

– wykorzystanie ICT w biznesie, w tym m.in. wykorzystanie Internetu, wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US)

około 6 h

 

Zakres szkoleń może ulec pewnym modyfikacjom, w zależności od potrzeb danej grupy. Obowiązkowa jest obecność na co najmniej 80% zajęć.

Etap II - COACHING BIZNESOWY I - 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od stycznia do marca 2014r. Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport.

 

Ramowy, planowany zakres doradztwa – coachingu biznesowego (indywidualnego):

Lp.

Tematyka doradztwa

Liczba godzin

1

Sprecyzowanie posiadanych i potrzebnych aktywów, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; ocena możliwości i potrzeb finansowych niezbędnych do rozruchu firmy, poprawa rentowności przez np. znalezienie nowych profili działalności  i rynków zbytu.

2-3 h

2

Doprecyzowanie pomysłu, pomoc w opracowaniu biznesplanu i wniosków o przyznanie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego

3-4 h

3

Określenie kompetencji uczestnika/czki wsparcia w zakresie reguł prowadzenia własnego biznesu - planowania, zarządzania płynnością, oceny rentowności oraz znajomości reguł formalno-prawnych, regulujących zasady działalności ogólnie jak i w wybranym sektorze. Ocena wpływu porażki w prowadzeniu działalności gospodarczej na sytuację życiową

1-2h

4

Inne, niezbędne tematy z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

0-1h

 

Razem

8h

 

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego/j uczestnika/czki projektu.

Etap szkoleniowo-doradczy zakończy się wydaniem przez Beneficjenta uczestnikom/czkom projektu zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu oraz doradztwie. Uzyskanie zaświadczenia jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.

 

W celu jak najlepszego i najefektywniejszego dostosowania wsparcia do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu niezbędne będzie wypełnienie ankiety badania potrzeb i przesłanie jej na wskazany w ankiecie numer faksu lub na adres mailowy pobierz

 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA