Sprawny Biznes Dolnego Śląska
Coaching biznesowy II

Szkolenie z efektywnego wykorzystania dotacji

Zgodnie z założeniami projektowymi i umową szkoleniowo-doradczą po otrzymaniu wsparcia, wszyscy mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali dotację, w celu prawidłowego wydatkowania i rozliczenia środków publicznych  powinni uczestniczyć w szkoleniu związanym z efektywnym wykorzystaniem dotacji. W związku z tym informujemy, iż planujemy zrealizować takie szkolenie w 2 terminach:

1) W dniu 13 czerwca br. (piątek) w siedzibie DARR S.A.w Szczawnie-Zdroju, przy ul. Szczawieńskiej 2 w sali nr A101 (I piętro) w godzinach od 11.30 do 16.00 (w tym 4 godziny zegarowe efektywnego szkolenia) - prowadząca - Anna Pielich - Kierowniczka Projektu.

2) W dniu 14 czerwca br. (sobota) w Biurze Fundacji Eudajmonia, we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 w sali nr 1 (na parterze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej) w godzinach od 10.00 do 14.30 (w tym 4 godziny zegarowe efektywnego szkolenia) - prowadząca - Anna Pielich - Kierowniczka Projektu.

 

 

02 czerwca 2014r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt do Wykonawcy coachingu:

Petra Consulting

ul. Broniewskiego 65b

58-309 Wałbrzych

godziny otwarcia biura: 8.30-15.00

www.petraconsulting.pl

e-mail:biuro@petraconsulting.pl

tel. 74/664 79 59, fax 74/666 54 07

 

Planowany termin realizacji szkoleń to maj-październik 2014r. - szczegółowe terminy i miejsca coachingu zostaną uzgodnione z uczestnikami/czkami projektu po rozpoczęciu działalności gospodarczeji. 

 

Ramowy program szkolenia i coachingu biznesowego II z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i efektywnego wykorzystania dotacji :

 

Lp.

Tematyka szkolenia

Liczba godzin

1

Efektywne wykorzystanie dotacji i zasady rozliczenia

4 h

 

Razem

4h

 

 

Lp.

Tematyka doradztwa

Liczba godzin

1

rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania

3 h

2

rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z efektywnym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania

3h

 

Razem

6h

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze będzie świadczone osobom/przedsiębiorcom, którzy rozpoczną działalność gospodarczą w ramach projektu i podpiszą umowę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz umowę o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości. Zakres coachingu biznesowego II (szczegółowa tematyka i wymiar czasowy) zostanie dostosowany do potrzeb danego uczestnika/czki projektu.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa utworzona w ramach projektu pn. Sprawny biznes z Dolnego Śląska.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA